PROIZVODI

Filtri sa ručnim povratnim ispiranjem
MULTIPUR M DN65 i DN150
Filtri sa automatskim povratnim ispiranjem
INFINITY A – ¾“ – 2“
MULTIPUR AP DN65 i DN150
Filtri sa reduktorom tlaka
Filtri, sedimentni, sa ulošcima
Filtri za vruću vodu
CELSIUS ¾“ – 2“